Guardians of Ancora 3.5.2 مهكرة

guardians of ancora logo
updateUpdated
offline_boltVersion
3.5.2
phone_androidRequirements
5.1
categoryGenre
Game

The description of Guardians of Ancora

Guardians of Ancora (now including Arwyr Ancora, for Welsh-speakers) is a fun, epic parkour adventure game where players have to run, jump, roll and slide their way through stories of the Bible. Choose your Guardian hero, then train and learn the ways of the Guardians before setting off into the world of Ancora. Explore the ancient world of the Bible, meet Jesus, experience the miracles he performed and return light to the city of Ancora. Winner of Premier Digital’s awards ‘App of the year’ and ‘innovative use of media in outreach’.

Ancora is now calling for young heroes to come forward and help rediscover these lost stories and bring the light back to the city! Will you answer the call?

Guardians of Ancora is free to play with no adverts or in-app purchases.

Features

● Play in your chosen language: English or Welsh
● Choose from six different Guardians
● 11 epic Bible quests where you get to meet Jesus and learn about the Bible
● Hours of free Bible videos to stream
● Create amazing works of art in your own art studio
● Over 25 quizzes for you to test your knowledge
● Over 100 firebugs mini-game levels for you to complete and master
● Multi-user support, have up to 3 player profiles stored on one device

Benefits

● Children can learn about the Christian faith in a fun, safe environment
● Discover the amazing truth about Jesus and how to be a Christian
● Children can have fun while doing fun Bible activities

Mae Arwyr Ancora yn gêm antur epig lle mae'n rhaid i chwaraewyr redeg, neidio, rholio a llithro eu ffordd drwy storïau o'r Beibl. Dewis Arwr, yna cael dy hyfforddi yn ffyrdd yr Arwyr cyn mynd i Ancora. Byddi’n darganfod byd hynafol y Beibl, yn cwrdd â Iesu, gweld y gwyrthiau gyflawnodd ac yna’n mynd â’r golau yn ôl i ddinas Ancora. Enillydd Gwobr Ddigidol Premier 'Ap y Flwyddyn' a’r wobr am 'ddefnydd arloesol o’r cyfryngau mewn cenhadaeth'.

Mae Ancora yn galw am arwyr ifanc i wirfoddoli a helpu i ailddarganfod y storïau coll a dod â golau yn ôl i'r ddinas! Wnei di ateb yr alwad?

Mae Arwyr Ancora yn rhad ac am ddim i’w chwarae, heb unrhyw hysbysebion na dim arall sydd raid ei brynu.

Nodweddion

● Gelli chwarae yn Gymraeg neu Saesneg
● Dewis o chwech Arwr gwahanol
● 11 cwest Beibl cyffrous lle byddi’n cwrdd â Iesu a dysgu am y Beibl
● Fideos Beiblaidd i’w gwylio am ddim
● Creu gweithiau celf rhyfeddol yn dy stiwdio gelf dy hun
● Dros 25 o gwisiau i ti weld faint rwyt yn ei wybod
● Dros 100 o lefelau gemau bach i’w cwblhau a’u meistroli
● Aml-ddefnyddwyr - gellir storio hyd at 3 proffil chwaraewr gwahanol ar un ddyfais

Manteision

● Gall y plant ddysgu am y ffydd Gristnogol mewn ffordd hwyliog a diogel
● Gellir darganfod y gwirionedd rhyfeddol am Iesu a sut i fod yn Gristion
● Gall plant gael hwyl gyda gweithgareddau sy’n seiliedig ar y Beibl

What's news

What’s new
Users may delete their Player Account information from within the app, if they wish
Listen to the Bible words in Welsh at the Hall of Memory
Community newsfeed messages now in all six Guardians of Ancora languages
Data and security upgrades

Beth sy’n newydd
Gall ddefnyddwyr ddileu eu gwybodaeth Cyfrif Chwaraewyr yn yr ap os hoffent
Gwrandewch ar ddarlleniadau o’r Beibl yn Neuadd Yr Atgofion
Mae negeseuon newyddion y gymuned nawr ar gael yn y chwe iaith sydd yn Arwyr Ancora

Download Guardians of Ancora for Android

Guardians-of-Ancora-3.5.2.zip
Download zip - 423 MB
Guardians-of-Ancora-3.5.0-Mod.apk
Download apk - 426 MB

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Fill out this field
Fill out this field
الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح.
You need to agree with the terms to proceed

Top games

View all top games

Top apps

View all top apps

RELATED